ویدیوها

Lyophilization چیست؟

در این ویدئو، توضیح مختصری در مورد lyophilzation ارائه شده است. با تماشای این ویدئو، اطلاعات هرچند اندک، ولی مفید برای شروع مطالعه در مورد lyophilization به دست خواهد آمد.…

آموزش ویدئویی مبانی اولیه

در ویدئوی زیر، که شرکت GEA آن را منتشر نموده، می توانید با فرایند freeze drying آشنا شوید. در این ویدئو، مراحل مختلف فرایند به ترتیب نمایش داده شده اند. همچنین، SIP، CIP, Defrost و همچنین استریلیزاسیون با بخار هیدروژن پروکسید نیز به صورت کلی معرفی می شوند. تماشای این ویدئوی کوتاه، برای شروع آشنایی و تسلط به فرایند lyophilization توصیه می گردد.    …